Böbrek Nakli Sonrası Takibi

bobrek-nakli-sonrasi-takipBöbrek Nakli Sonrası Takibi

Böbrek naklinde özellikle ilk bir sene içerisinde takip çok önemlidir. Nakil sonrası kullanılan immünsupresyon ilaçlarının kan düzeyleri kontrol edilerek uygun ilaç dozları ayarlanır. Akut red, enfeksiyonlar ve diğer komplikasyonların hemen hepsi ilk bir sene içerisinde görülür. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu uzun yıllar nakledilen böbreklerinde bir problem olmadan yaşamlarını sürdürebilirler. Bunun için immünsupresyon ilaçlarının düzenli kullanımı ve genel sağlık kurallarına uyulması önemlidir.

Böbrek nakli sonrası en riskli dönem ilk üç aydır. Akut red riski ilk senenin sonuna kadar önemli bir problem olmaya devam eder. Bu sebeple ilk üç ay daha sık kan tetkiki ile böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Bu sayede gelişebilecek problemler tespit edilir ve önlemler alınarak takılan böbreğin sağ kalımı sürdürülebilir. Altıncı aydan sonra kan tetkiki ayda iki kereye düşürülebilir. Sürekli Nakil Koordinatörünüz ile iletişim halinde olarak tetkik sonuçlarınızı ve problemlerinizi bildirerek, doktorunuz ile kesintisiz bir haberleşme içerisinde olmanız sağlanır.

Kan tetkiklerinin ve doktor kontrollerinin gerekli görüldüğü sıklıkta yapılması da çok önemlidir. Böbrek nakli sonrası kan tetkikleri hastanemizde veya şehir dışında iseniz uygun laboratuvarlarda yaptırılarak koordinatörümüze ulaştırılabilir. Amacımız size sadece böbrek nakli yapılması değil, uygun destek ve tedavi hizmetlerini devam ettirerek böbreğinizin uzun yıllar çalışmasının sağlanmasıdır. Bu da böbrek nakli olan hastaların hipertansiyon, akut red, diyabet, enfeksiyon gibi problemlerine en hızlı ve uygun şekilde müdahale ile mümkündür. Bu sebeple hastanın böbrek nakli sonrası başladığı yeni yaşamıyla ilgili her türlü sorununu ekibimize iletebileceği 24 saat ulaşılabilen telefon numaramız mevcuttur. Böbrek nakli hastalarının gerek böbreğinin korunması gerekse bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçların kullanılması sebebiyle bu konuda tecrübeli bir ekip tarafından takip edilmelidir. Eğer başka bir doktorun veya sağlık merkezinin tedaviye katkısı olacak ise mutlaka merkezimiz ile iletişim kurulmalı ve fikir alışverişinde bulunulmalıdır. Böbreğin uzun yıllar sağ kalımını sağlamak için, hastaların da duyarlı olarak, böbrek nakli sonrası takibi konusunda bilinçli olmaları ve takip kurallarına uymaları gerekmektedir.

ceza kanununda böbrek nakli

Türk Ceza Kanununda Böbrek Nakli

Türk Ceza Kanununda Böbrek Nakli

Türk Ceza Kanunu 91. Madde:

(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi hâlinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

1 6 7 8

Search

+