Böbrek Nakli Öncesi

Böbrek Nakli İşlemlerinde, canlı/çapraz/kadavra nakli için merkezimize başvurduğunuzda ilk olarak koordinatörümüzle tanışacaksınız. Tetkikleriniz, uzman doktor değerlendirmeleri ve ekibimizle tanışmanız koordinatörümüz tarafından planlanacaktır. Hem alıcının hem de vericinin hastaneye gelirken aç olması ve nüfus cüzdanını getirmesi önerilir.

Size ait bir başvuru dosyası oluşturalacak, hastalık öykünüz alınacak, resimleriniz çekilecek ve nefroloji doktoru için size randevu verilecektir. Nefroloji doktoru sizi görüp, fizik muayenenizi yaptıktan sonra mevcut tetkikleri değerlendiricek gerekirse ileri tetkik isteyecektir. Nakil için merkezimize geldiğinizde hazırlıkların tamamlanması genellikle bir hafta içinde gerçekleşmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesi olanlardan hiçbir ek ücret talep edilmeyecektir.

Böbrek Nakli İçin Alıcı ve verici için ortak tetkikler

 • Kan ve idrar tetkikleri
 • Akciğer grafisi
 • EKG
 • Meme USG/Mamografi ( Bayanlarda)
 • Batın USG
 • Alıcı-vericiye Doku Tipi tayini

Uzman doktor değerlendirmesi

 • Nefroloji
 • Kardiyoloji
 • Kadın Hastalıkları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Üroloji
 • Psikiyatri

Donör(Verici) için ekstra tetkikler

 • 24 Saatlik idrar
 • Bilgisayarlı tomografi ile böbrek görüntüleme

Organ nakli cerrahı, nefrolog, pediyatrik nefrolog, doku tipleme laboratuvarı sorumlusu, anestezist ve gerekli diğer branş doktorlarından oluşan konseyde görüşülerek nakil için uygunluk değerlendirilir.
Canlı böbrek nakli için başvuran çiftler hemen nakil olabilmektedirler. Kadavradan nakil için başvuran hastaların Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi’ne (TODS) kaydı alınır. Ülkemizde kadavradan nakil için uzun yıllar beklemek gerekebilir. Kan grubu uyumsuzluğu yada cross uyumsuzluğu durumunda çiftler çapraz nakil (böbrek kardeşliği) için bilgilendirilir.

 

Böbrek Nakli Öncesi Merak Edilen Sorular

1) Hastanın böbrek nakline uygun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

Kronik böbrek yetersizliği çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Bu sebeple de hastanın ilk olarak oldukça detaylı bir muayeneden geçmesi ve tıbbi geçmişinin araştırılması gerekir. Bu noktada hastanın gördüğü tedaviler, konan teşhisler, ameliyat öyküleri ve diğer muayene bilgileri değerlendilir.

Hemodiyaliz ya da periton diyaliz tedavisinde olan hastaların bu tedavileri ne kadar süre aldıkları oldukça önemlidir. Hemodiyaliz ve periton diyalizi alan hastaların bu tedavileri ne kadar süre aldıkları oldukça önemlidir. Bunun dışında kalp, damar sistemi ve de diyabet bu konuda oldukça rol oynamaktadır.

Yapılan ayrıntılı araştırmada şayet kalp ve damar sisteminde sorunlar tespit edilir ise, ilk olarak bu sorunların tedavisine başlanır. Şayet bir sorun tespit edilmemiş ise diğer sistemler de aynı şekilde detaylı bir araştırmaya tabii tutulur. Bu araştırmalar neticesinde hastanın nakil işlemine uygun olup olmadığı belirlenmektedir.

Hastanın değerlendirildiği diğer alanlar ise:

Nefroloji, transplant cerrahisi, kardiyoloji, kadın doğum, anesteziyoloji; gerektiğinde göğüs hastalıkları, psikiyatri, üroloji ve buna benzer konsültasyonlarla hasta ve vericisi değerlendirilir.

2) Çapraz nakil ne demektir?

Hastanın canlı vericisi mevcut ancak kan ya da doku – cross match uyuşmazlığı söz konusu ise, benzer problemleri olan alıcı verici çiftlerin eşleştirilme yöntemi ile böbrek naklinin yapılmasıdır.

Vericilerin değiştirilmesi durumunda testler uyumlu çıkar ise, çapraz nakile başvurulabilir.

3) Böbrek naklinde canlı verici daha mı avantajlıdır?

Yapılan böbrek nakillerinde mümkünse vericinin canlı olması tercih edilmektedir. Bu tercihlerin sebebi ise:

 • Kısa vadede alınan sonuçların daha başarılı olması
 • Uzun vadede ortaya çıkan problemlerin daha az olması
 • Böbreğin daha erken fonksiyonlarına başlaması
 • Beyin ölümü stresinin olmaması
 • Nakil ekibi ve hastaya nakle kadar daha çok zaman verme
 • Nispeten daha az bağışıklık sistemi baskılama

4) Bitkisel hayattaki kişiler verici olabilir mi?

Organları bağışlanacak olan kişinin beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Beyin ölümü söz konusu olan kişilerin iyileşme opsiyonları bulunmaz. Ancak bitkisel hayat ya da komadaki kişilerin yaşama dönme şansları vardır. Bu sebeple bitkisel hayattaki kişilerden organ alınmamaktadır.

5) Canlı böbrek vericilerinin riskleri nelerdir?

Günümüze dek yapılan sayısız bilimsel araştırmanın ortaya koyduğu ortak verilere göre; nakiline uygun, sağlıklı kişilerden alınan böbrek ile vericinin hayatı herhangi bir şekilde kısıtlanmamaktadır. Böbrek vericilerinin sağlığında herhangi bir bozulma söz konusu olmamaktadır.

Şayet böbrek verici olmak için çeşitli ve ayrıntılı muayeneler yapılmaya başlamış ise; olabilecek herhangi bir sorun erkenden tespit edilebilir. Bu sayede de düzenli kontroller ve tedavi ile hayat kalitesi yükseltilebilir. Bunun dışında; böbrek vericilerinin bu süreç içerisinde sağlık konusunda bilinçleri de artmakta, sigaradan uzak durmakta, beslenme düzenlerie dikkat etmektedir.

Elbette ki bu olumlu yanlar, ameliyatın risksiz olduğunu göstermemektedir. Yapılan en ufak cerrahi girişimde bile minimum da olsa riskler mevcuttur. Bu sebeple böbrek vericilerinde operasyona dair (enfeksiyon, kanama) riskler mevcuttur. Düşük de olsa bu riskleri alan sağlıklı bireylerin, böbrek naklide fedakarlıklar bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple de riskleri vericiye doğru ve açık bir şekilde ifade edilmesi, bu risklerin minimum düzeyde tutulacağı profesyonel, başarılı ve teknik-teknolojik imkanları yeterli merkezlerde bu işlemlerin yapılması hayati önem taşımaktadır.

6) Böbrek naklinin canlı verici ile gerçekleştirilmesi ardından iyileşme süreci nasıl olmaktadır?

Böbrek bağışlayan kişi 2-3 gün sonra hastaneden evine dönebilmektedir. Operasyon ardından günlük yaşantısına dönmesi ise 15 günü bulabilir. Ancak bu süre ameliyat tekniğine göre değişkenlik gösterebilir. Retroperitonoskopik teknikle gerçekleştirilen yöntemlerde iyileşme süreci daha hızlı olmaktadır. Kapalı ameliyattan sonra yara izleri estetik kaygıya yol açmayacak kadar küçük olmaktadır, verici kişi daha az ağrı duymaktadır. Açık ya da kapalı yöntemle ameliyatın uygulanması kişilerin sağlık durumları ile ilişkilidir.

Böbrek naklinin yapıldığı hasta ise 6-7 gün sonra evine dönebilir. Ancak bu süre alıcı için değişkenlik gösterebilir.