böbrek nakli ve yeşil kart

Böbrek Nakli ve Yeşil Kart

Böbrek Nakli ve Yeşil Kart

Sevgili ziyaretçilerimiz, tüm yeşil kartlı vatandaşlarımız hastanemize gelerek ücretsiz olarak böbrek nakli programımıza katılabilirler. Detaylı bilgi için lütfen iletişim sekmesinden veya telefon numaralarımız üzerinden bizimle iletişime geçiniz. Böbrek Nakli Türkiye ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

organ bağışı

Organ Bağışının Önemi

ulusal-organ-nakli

Organ Bağışının Önemi

İnsan organizmasının kusursuz bir biçimde çalışabilmesi için pek çok organın belli bir uyum içinde faaliyet göstermesi gerekir. Bu organların herhangi birinde fonksiyon bozukluğu olduğunda hastalıklar ortaya çıkar. Bu fonksiyon bozukluğu tedavi edilemez veya geri dönülemez boyutlara geldiğinde, artık yaşam için tehdit oluşmaya başlamış demektir ve fonksiyon kaybı ilerledikçe yaşam da giderek sonlanmaya başlar.

İşte bu aşamaya gelmiş bir insanın artık yaşamını sürdürebilmesi için yeni bir organa gereksinimi vardır. Söz konusu organ böbrek ise yaşamının geri kalanını diyaliz makinelerine mahkum olarak geçirmek zorunda kalırken, yetmezliği olan organ kalp veya karaciğer gibi organlardan biriyse insanın yaşamı ciddi bir tehdit altına girmiş demektir. Zamanında organ bulunamazsa bu hastaların hepsi ne yazık ki kaybedilirler.

Organ nakli bu hastaların sağlıklı yaşayabilmesi için bugün dünyadaki en başarılı tedavi şeklidir. Belki şimdilik ihtiyacınız yok, umarız olmazda… Ama hiç düşündünüz mü? Organ ihtiyacı olan kişi bu organı nereden temin ediyor ya da ihtiyacınız olursa siz nereden temin edeceksiniz?

Hangi Organların Nakli Yapılabiliyor?

Bugün dünyada kalp, akciğerler, bağırsaklar, pankreas, böbrekler, karaciğer, gibi majör organ nakilleri başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca doku nakli grubunda kemik iliği, kornea, kemik ve tendon nakilleri de geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Ülkemizde majör organ nakilleri grubunda, kalp, karaciğer, pankreas ve böbrek nakilleri en yaygın ve başarıyla uygulanan transplantasyonlardır.

Takılacak Organlar Kimlerden Temin Edilir?

Bugün dünyada iki tip transplantasyon biçimi uygulanmaktadır.

*Canlı vericili transplantasyonlar

*Kadavra vericili transplantasyonlar

Birinci şekilde takılacak organ yaşamakta olan bir başka insandan alınır. Böbrek gibi çift organların biri , tek organların da bir parçası diğer bir kişiye takılmak üzere alınır. Tabiatıyla kalbin canlıdan nakli söz konusu olamaz. Organ bekleme listelerinin giderek kabarması ve ihtiyacı karşılayacak kadar organ bulunamaması birinci yöntemin, yani canlıdan nakillerin de tıp dünyasına girmesine neden olmuştur.

 Canlı organ naklinde en önemli ana prensip; hiçbir sağlık problemi olmayan ve gönüllü olarak bir yakınına hayat kazandırmak için önemli bir fedakarlık yapan böbrek vericisinin zarar görmemesi üzerine kurulmuştur. Vericinin muayene sonrası sağlık durumu iyi olarak değerlendirilirse ilk önce kan tetkikleri yapılır. Bu tetkiklerde bir sağlık problemi saptanmadığı takdirde üç boyutlu karın bilgisayarlı tomografisi ile böbreklerin yapısı ve damarlanması detaylı olarak değerlendirilir. Tüm bu tetkikler sonucunda vericinin sağlık durumunu etkileyecek hiç bir problemi bulunmadığı durumda canlı böbrek nakli uygulanabilir.

İkinci şekilde ise organları alınan kişi tıbben ölmüştür. Organ bağışı dediğimizde her şeyden önce ikinci tip organ nakillerini kastettiğimizi vurgulamamız gerek. Yani kadavradan ya da tıbben ölmüş kimselerden olan nakiller için ortaya atılmış bir kavramdır organ bağışı.

Nakil için uygun olan tüm organlar alınarak, ihtiyacı olan ve doku uyumu bulunan hastalara nakledilir. Kadavradan organ bağışlarının yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır.

Böylelikle organlar birkaç ayda toprak olacağına yaşam savaşı veren hastalarda yaşayacaktır. Yaşam boyu kullandığımız bizi yaşatan organlarımızın, öldüğümüzde bambaşka hem de tanımadığımız insanları yaşatmak amacıyla kullanılması ve bu organlardan, bağışlayanların herhangi bir menfaatinin olmaması, kavram olarak gerçek bir bağış olduğu gibi aynı zamanda büyük bir insanlık örneğidir de.

Kadavradan organ alımı sırasında; cerrahi ekip titizlikle çalışmakta ve dikiş ile cilt kapatılarak kadavranın vücuduna saygı ile davranılmaktadır.

Organ bağışının dini yönden hiçbir sakıncası yoktur; Diyanet işleri başkanlığı da organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir.

Bu gerçekler ışığında, halkımız organ bağışı konusunda eğitilip bilinçlendirilmelidir. Ayrıca organ bağışının önemi her fırsatta vurgulanıp, bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için duyarlı olmalıdır.

Organ bağışları bir çok hastanede kabul edilmektedir. Hazırlanan formu iki tanık önünde doldurup imzalamak yeterlidir. Kararınızdan vazgeçme durumunda da kayıt yaptırdığınız merkeze bildirmeniz ve kartınızı iptal etmeniz mümkündür.

Yakınlarınızı kaybettiğinizde organlarının kullanılmasına izin vermeniz durumunda organ bekleyen binlerce hastamız yaşama şansına sahip olacaktır.

Bu davranışınız ile başkalarının hayatını kurtaracağınızı, onlara yeniden yaşam ışığı vereceğinizi unutmayınız!

Hemodiyaliz Hakkında Bilmemiz Gerekenler

hemodiyaliz

Hemodiyaliz Nedir ? Hemodiyaliz Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Hemodiyaliz bir makine aracılığı ile hastanın kanının özel bir filtreden süzüldüğü ve içindeki zararlı maddelerin temizlendiği, vücutta biriken suyun çekildiği bir tedavi şeklidir. Bu işlem sırasında vücut dışına çıkarılan kan cihaza bağlı olan filtreden geçerek temizlenir ve geri verilir. Haftada 3 kez ve her seansı 4-5 saat sürecek olan bu tedavi şekli için bir damar giriş yoluna ihtiyaç vardır. Normal damarlardan alınacak kan ile hemodiyaliz tedavisini yapabilmek mümkün değildir. Bu nedenle, hemodiyalize başlama kararı alınınca yüksek kan akımı (dakikada 250-450 ml) sağlayabilen bir damar giriş yoluna ihtiyaç vardır. Bir kronik böbrek yetmezliği hastası için belki de en yaşamsal organ damarlar olduğundan, diyaliz gereksiniminden çok önce her iki kol damarları korunmalıdır. Mümkün olduğunca kan almak ve ilaç, sıvı vermek için el sırtındaki veya ayaktaki damarlar tercih edilmelidir. Böbrek yetmezliği tanısıyla takip edilen hastalarda, hemodiyaliz öncesi (en az 6 ay önce) Fistül operasyonu yapılmalıdır. Bu şekilde hemodiyaliz gereksinimi olduğunda hastaya katater takılması gerekmeden, rahat bir şekilde diyalize başlanabilir.

Mine Uraz
Yüksek Hemşire
Böbrek Nakli Koordinasyon Sorumlu Hemşiresi

canlı böbrek nakli

Yakınından Almak Yerine Kadavra İçin Beklemek

Böbrek nakli olması gereken hastalar arasında en çok kadavra böbrek nakli için beklemek yaklaşımı gözlenir. Oysaki böbrek yetmezliği hastasının uygun böbrek vericisi var ise hemen nakil olabilir ve sağlıklı bir hayata yeni bir başlangıç yapmış olur. Onun için böbrek nakli ihtiyacı olan hastaların ilk önce canlı böbrek nakli olabilmeyi tercih etmeleri akılcı seçenektir. Canlı böbrek naklini ilk tercih olarak düşünmenin önemli sebeplerini sayacak olunursa:

  • Canlı nakilde sağlıklı bir böbrek nakledilir ve sonuçlar son derece başarılıdır
  • Alıcı ve verici iyice tetkik edilerek en iyi sağlık durumunda kontrollü bir şekilde ameliyat olur.
  • Kadavradan organ kazanımı yeterli olmadığından böbrek uygun zamanda çıkmayabilir veya böbrek çıktığında diyalizde geçen uzun yıllar sebebiyle hasta daha yıpranmış olabilir.
  • Canlı vericiden böbrek nakli hemen alıcı ve verici değerlendirilerek haftalar içerisinde yapılabilir.
  • Canlı böbrek nakli olmak için hiç bir şansı olmayıp kadavra böbrek naklini bekleyen bir kişinin daha hayatı kurtulmuş olur.

Böbrek naklinde önemli olan bir böbreğin yerleştirilmesi değil, nakledilen böbreğin uzun yıllar boyunca çalışmasını sağlamaktır. Canlıdan böbrek nakli sonrası böbreğin kadavra nakilde olduğundan çok daha uzun süre çalışmasını sağlamak mümkündür.

Prof.Dr. Barış Akin
Genel Cerrahi Uzmanı
Organ Nakli Programı Başkanı
Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

Akrabalarınızdan Böbrek Nakli, Bir Felaket Mi Bir Coşku Mu?

akrabadan-bobrek-nakliAkrabalarınızdan Böbrek Nakli

Hastalarla görüşmemizde sıkça rastladığımız bir durum onlara böbrek verecek bir yakınları olduğu halde canlı böbrek nakli olmayı tercih etmemeleridir. Belki de bu yaklaşım bundan on sene önce böbrek naklinin başarı oranları düşükken, sevdiklerini boş yere incitmek istemedikleri için kabul edilebilecek bir yaklaşımdı. Ancak günümüzde canlıdan böbrek nakli %95 başarılı sonuçlar vermektedir. Dahası sizi seven kişiler detaylı olarak incelenmekte ve uygun sağlıkta bulunursa böbrek yetmezliğine girme riski artmadan size bu anlamlı hediyeyi sunabilmektedir. Bu konuda elli yılı aşkın bir süredir böbrek bağışlamış olan bir fedakârlar ordusunun değerlendirildiği çalışmalar sonucu ortaya çıkan gerçeklerle karar verilmektedir. Dahası böbrek bağışlayacak kişiye günümüzde laparoskopik (kapalı teknik) ameliyatla böbrek çıkarılmakta ve ameliyat sonrası birkaç gün içerisinde evlerinde olmaları sağlanmaktadır. Tüm bu gerçeklere rağmen sevdiğiniz kişinin, kızınızın, oğlunuzun, kardeşinizin incindiğini görmek çok ağır bir bedel olabilir. Ama sevdikleriniz sizinle sağlıklı ve uzun yıllar bu hayatı paylaşmak istiyorlar ise ve bunun karşılığında yapacakları fedakârlık onları mutlu edecek ise onlardan böbrek almayı kabul etmek felaket olarak değil, bir coşku bir mutluluk olarak görülebilir. Çünkü onlarda karşılığında çok önemli bir şey kazanacaklar.. SİZİ…

Prof. Dr. Barış Akin
Genel Cerrahi Uzmanı
Organ Nakli Programı Başkanı
Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

1 2 3 4

Search

+