Çocuklarda Böbrek Nakli

Günümüzde yetişkin hastalarda böbrek naklindeki son derece başarılı sonuçların çocuklar için de sağlanabilir hale gelmesiyle çocuklarda da böbrek nakli en iyi tedavi seçeneği olarak yerleşmiştir. Amerika’daki istatistiksel sonuçlar çocuklara yapılan canlıdan böbrek nakli ameliyatı sonrası %95, kadavradan nakil sonrası %93 başarı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde de gelişmiş merkezlerde benzer başarı oranları sağlanmaktadır. Çocuklarda böbrek yetmezliği sebepleri yetişkinlere göre farklıdır. Çocuklarda üretral kapakçığa bağlı idrar yolu tıkayıcı böbrek hastalıkları, mesaneden böbreğe kaçak ve sık geçirilen enfeksiyonlar, böbreklerin doğumsal gelişmemesi, böbreğin glomerül hastalıkları böbrek yetmezliğinin en sık sebebidir. Bu durum da çocuk hastalarda böbrek naklinin önemini ortaya koymaktadır. Bir çocuğun böbrek nakli olmamasını gerektirecek nadir durumlar tedavisiz kanser hastalığı, tedavisiz enfeksiyon hastalıkları ve birçok tıbbi hastalık sebebi ile yaşam şansı düşük olan çocuklardır. Hafif zeka geriliği nakil tam olarak engel sayılmayabilir çünkü nakil sonrası zekada gelişme gözlenebilmektedir.

Çocuklara hatta bebeklere böbrek nakli yapmak mümkündür. Bir yaşın altında da böbrek nakli yapılabilir. Ancak bu durumda bebeğe uygun küçüklükte bir böbreğin bulunması gereklidir. Küçük bebeklerde en önemli konu büyük hacimli bir böbreğin vücuda takılmasıyla bu organın tüm dolaşımdaki kanı çekmesi ve kalbin bu organa yeterli kan pompalayacak kadar güçlü olmasıdır. Bu sebeple 20 kg altında olanlar için küçük hacimli bir böbrek bulunmalıdır. Küçük hacimli böbrek kadavra organ bağışıyla veya küçük yapılı olan bir anne veya babanın çocuklarına böbrek bağışlamasıyla sağlanabilir. Böbrek nakli ameliyatı 30 kg üzerindeki çocuklarda yetişkinlere uygulanan tekniğe benzer şekilde böbreğin karın zarının dış kısmına konarak bacağa giden büyük damarlara bağlanmasıyla yapılır. 10 kg altındaki çocuklarda orta hattan karın içerisine girerek böbrek vücuttaki en büyük damarlar olan vena cava ve aorta damarlarına bağlanır. 10 -30 kg arasındaki çocuklarda böbreğin büyüklüğü, önceden geçirilmiş ameliyatlar, tıkanmış olan damarlar göz önüne alınarak yapılır.

Search

+